Privacy

Uw privacy:

Privacybeleid van Effata

Het Privacybeleid van Effata is volledig ingericht op de bescherming van jouw persoonsgegevens. Op deze pagina lees je hoe Efftata de privacy, bescherming en opslag van persoonsgegevens heeft geregeld. Effata tracht met dit beleid te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt sinds 25 mei 2018 de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Onze website effata-mill.nl wordt volledig beheerd en onderhouden door Effata. Bij het bezoeken van onze website worden er geen persoonlijke gegevens aan u gevraagd.

Aanmelden cursus:

Het aanmelden voor een yogacursus kan telefonisch of middels een e-mail. Op de eerste lesavond krijgt u dan een aanmeldformulier uitgereikt. Dit aanmeldformulier wordt niet gedigitaliseerd, maar worden in een afgesloten kast bewaard.

Deze persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt altijd  uw wettelijk bepaalde rechten ten aanzien van het verwerken en opslaan van persoonsgegevens, zoals het recht op vergetelheid en het recht op data portabiliteit, uitoefenen. De door Effata verzamelde gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken bij de inschrijving voor het volgen van een yogacursus:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom

Effata verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Interne administratie
  • Organisatie en communicatie rondom yogalessen

Bewaren

Effata zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe is onze bewaartermijn is maximaal 6 jaar (conform de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst).

Delen met derden

Effata zal nooit persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken of verkopen.   De derde partijen waarmee wij werken is de Rabobank, voor het betalingsverkeer van de cursussen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Alle cursisten hebben het recht om hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kan worden ingediend via een mail naar effata-natuurlijkgezond@gmail.com. Om vast te kunnen stellen of u ook daadwerkelijk de eigenaar bent van de gegevens, verzoeken we u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Effata zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Social Media

Effata heeft een eigen website (www.effata-mill.nl).  Het doel van deze website is  om nuttige en relevante informatie over Effata te bieden. Op deze website worden er geen persoonsgegevens opgeslagen.

Wie kunnen bij deze gegevens?

Alleen de eigenaar van Effata, Mieke van der Velden, heeft toegang tot (persoons)gegevens van cursisten van Effata.

Wijzingen met betrekking tot het privacybeleid

Effata behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden uitsluitend via www.effata-mill.nl gecommuniceerd. Onderaan deze pagina staat een datum met de laatste wijziging van ons privacybeleid. We raden uw aan om met enige regelmaat het privacybeleid te bekijken om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Voor vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid kun je altijd een e-mail sturen naar effata-natuurlijkgezond@gmail.com.

Laatste wijziging: 31-08-2018