Ayurveda

Ayurveda is het traditionele genezingssysteem van India

Ayurveda is een combinatie van wetenschap en filosofie die de vele lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele aspecten van gezondheid nauwkeurig beschrijft. Ayurveda betekent dan ook letterlijk ‘de wetenschap van het leven’.

Ayurveda is onderverdeeld in verschillende takken om alle aspecten van gezondheid en genezing te kunnen omvatten.

In het Westen gaan we ervan uit dat alle mensen hetzelfde zijn en behandelen we eerder ‘aandoeningen’ dan het zieke individu.  Ayurveda beschouwt iedere patiënt als uniek. De diagnose wordt gebaseerd op de individuele constitutie van de patiënt.

In de Ayurveda is gezondheid meer dan alleen afwezigheid van ziekte. Het omvat een harmonieuze interactie tussen emoties, intellect, lichaam, daden, gedrag en de omgeving waarin we leven. Al deze elementen zijn even belangrijk.

In de Ayurvedische filosofie is evenwicht gezondheid. Als we een evenwichtige toestand bereiken, vinden we een innerlijke harmonie die een gevoel van intense tevredenheid en welzijn oproept. Op lichamelijk niveau worden we gezond geacht als al onze verschillende functies in balans zijn. En even belangrijk voor de geestelijke gezondheid is de toestand van onze geest, ziel en zintuigen, die kalm, tevreden en gelukkig  dienen te zijn.

Door middel van diverse mogelijkheden proberen patiënt en therapeut samen het natuurlijk evenwicht te herstellen.